Το Ελληνικό Ίδρυμα Καρδιολογίας οργάνωσε σεμινάριο με θέμα “Covid-19, Καρδιά και Αθλητισμός”, με τον Ηλία Παπαθεοδώρου να είναι μεταξύ των ομιλητών.

Όπως αναφέρει το Ελληνικό Ίδρυμα Καρδιολογίας: Με επιτυχία ολοκληρώθηκε το webinar με θέμα “Covid-19, Καρδιά & Αθλητισμός”.

Ευχαριστούμε θερμά τους κ.κ. Ν. Σύψα, Ηλ. Παπαθεοδώρου και Δ. Καμπουράκη για τη συμβολή τους στην επιτυχία της διαδικτυακής συζήτησης.

Ο μεγάλος αριθμός των συμμετοχών καταδεικνύει το ενδιαφέρον για ενημέρωση και μας οδηγεί να σχεδιάσουμε παρόμοιες δράσεις στο μέλλον. Σας ευχαριστούμε.